BELOW ELEVEN is an epicurean ice cream experience. Our Chef Hervé Mouly created a whole range of artisan ice creams crafted in Bangkok.

Home Delivery

  • เชฟผู้ชำนาญการรังสรรค์ไอศกรีม ในกรุงเทพฯ โดยเชฟแอร์เว่ มูลี่

  • REAL TAHITIAN VANILLA & VALRHONA CHOCOLATE

  • ซอร์เบต์ จากผลไม้สด 100%

  • ความชำนาญพิเศษแบบฝรั่งเศส

B11-SCOOP-Berries_570x500 ดูขนาดใหญ่กว่า

Strawberry

สินค้าใหม่

จำนวนอย่างน้อยในการสั่งซื้อสินค้านี้ 1

349 THB รวมภาษีแล้ว