BELOW ELEVEN is an epicurean ice cream experience. Our Chef Hervé Mouly created a whole range of artisan ice creams crafted in Bangkok.

Home Delivery

  • เชฟผู้ชำนาญการรังสรรค์ไอศกรีม ในกรุงเทพฯ โดยเชฟแอร์เว่ มูลี่

  • REAL TAHITIAN VANILLA & VALRHONA CHOCOLATE

  • ซอร์เบต์ จากผลไม้สด 100%

  • ความชำนาญพิเศษแบบฝรั่งเศส

ลืมรหัสผ่าน?

กรุณากรอกที่อยู่อีเมลที่คุณใช้ในการลงทะเบียน ทางเราจะส่งรหัสผ่านใหม่ไปให้คุณ